Tillverkning av korslimmat trä

Bolagets professionella verksamhet började år 2000 i Viborg, Ryssland.

Under de tjugo år som verksamheten fortsatte växte bolaget upp från ett mindre tillverkningsföretag till en av de största tillverkarna av korslimmat trä (KL-trä) och har idag intagit de ledande positionerna inom trähusbygget.

Fördelarna med KL-trästommar:

1. Materialet bibehåller virkets alla nyttiga egenskaper men är samtidigt mycket mera bearbetningsvänligt.
2. Materialet håller värmen inne, släpper inte in buller och säkerställer lokalernas naturliga ventilation.
3. Tack vare att barrvirke används som råvara för tillverkning av KL-trä blir det möjligt att göra luften i huset fräschare.
4. Materialet gör det möjligt att avsevärt minska exploateringskostnader eftersom materialet inte kräver något särskilt underhåll.
5. Oavsett antal våningar husen med KL-trästommar utsätts nästan inte alls för sättningar och sprickbildningar.
6. Vid byggnationen behöver man inte använda speciella cementbruk, så att byggarbeten kan pågå vilken årstid som helst.
7. Byggnation av ett hus av KL-trä påminner hopsättning av en byggsats eftersom byggmaterialet består av en sats färdiga konstruktionselement vilket tillåter att uppföra byggnaden utan tunga byggmaskiner och inom kort tid (fyra-sex veckor).
8. KL-träbalkarnas regelbundna form och standarddimensioner säkerställer deras täta anliggande mot varandra, vilket gör det möjligt att klara sig utan tilläggsarbeten för beklädnad, värmeisolering och tätning av skarvar samt säkerställer konstruktionens höga beständighet.

Comments are closed.