Byggarbeten, rekonstruktion

Byggnation och rekonstruktion av bostadshus och offentliga byggnader, tekniska och produktionsanläggningar. Alla sorters byggarbeten: markarbeten, betongarbeten inklusive armering och betonggjutning, montering av metallkonstruktioner, murningsarbeten, snickeriarbeten, takläggningsarbeten.

Vårt bolag är medlem i den lettiska betongföreningen och det lettiska sällskapet för materialforskning vid Rigas tekniska universitet.
Tack vare lokala och internationella konferenser och seminarier, vetenskapsmännens rådgivning och forskning, experiment och upptäckter ligger våra teoretiska kunskaper på en högre nivå och vi tillägnar oss ny teknik fortare.

Vi har förvärvat oss erfarenheter inom byggnation och rekonstruktion av följande objekt:

  • Samhällen med familjehus, komplex med familjehus, enskilda familjevillor
  • Offentliga byggnader: skolor, förskolor, kulturhus, sjukhus
  • Flervåningsparkeringshus
  • Sport- och rekreationskomplex
  • Kontors- och lagerkomplex
  • Industiobjekt
  • Handelskomplex, affärer, restauranger

Comments are closed.