Tak och fadsystem av aluminium RIVERCLACK

FALSAT PLÅTTAK

Från den tidpunkt för cirka 30 år sedan då vi startade vår verksamhet har RIVERCLACK  alltid associerats för våra kunder med realiserande av deras idealiska tak oavsett alla möjliga förutfattade åsikter eller idéer om omöjligheten att förverkliga projektet.
Projektörens kreativa synsätt utan funktionella och estetiska kompromisser.

Ett maximalt samband mellan form och funktionalitet, metallbeklädningssystemet “standing seam” RIVERCLACK  utgör en exklusiv och högkvalitativ lösning för metallbeklädnad av jämna, böjda och även mer komplicerade ytor.

Download

GRÖNA TAK / MILJÖVÄNLIGA LÖSNINGAR

Om ni har beslutat att minska CO2-utsläpp och sänka elkostnader kan RIVERCLACK  miljövänliga produktsortiment och ”gröna” bygglösningar hjälpa er att uppnå den hållbara utvecklingens målsättningar utan skada för kvalitén.
 
Vi erbjuder 4 typer av komplexa fotogalvaniska system som kombinerar vårt falsade plåttak med ert urval av kristallina eller tunnfilmssolceller, inklusive CIGS-celler, för säkerställande av en maximal stillhet och maximal energiproduktion.

Vi erbjuder också olika varianter som tillåter att skapa ert individuella gröna tak, en miljövänlig urban takdesign och en kyleffekt i den underliggande byggnaden.

Download

Comments are closed.