Innovativa system för dold infästning I träbygge invitie

Bolaget INVITIE har i över tio år utvecklat och implementerat sina system för dold montering av träkonstruktioner som används inom bygge samt interiörers och exteriörers dekoration av alla svårighetsgrader med virke:

- dold infästning för montering av bjälklagskonstruktioner för lodräta och vågräta beläggningar (utnyttjade takytor, högbelastade terrasser, träfasader);
- dold infästning för terrass/fasadbrädor från olika träslag (mjuka, medelhårda, täta, exotiska afrikanska) och varierande profiler (rak, avfasad, spontade brädor med olika parametrar)
- dold infästning för montering av dekorativa träelement, designade innertak i trä, vägg/takpaneler, staket, plank och inhägnader).

INVITIE dolda infästningssystem tar hänsyn till virkets egenskaper och byggobjektets säregenheter, säkerställer den monterade konstruktionens höga hållbarhet och långa användningstid, utesluter risken för att virket börjar bågna på grund av säsongsbetingade förändringar eller vid kombination med metall.

INVITIE infästningssystem tillverkas i Ryssland (Sankt Petersburg) av högkvalitativt stål med galvanisk förzinkning eller rostfritt stål.

Fördelarna med en dold infästning är uppenbara:

1. den dolda infästningen skadar inte terrass/fasadbrädans framsida vilket utgör en viktig förutsättning för bibehållande av terrass- eller fasadbeläggningens långa användningstid och estetiskt angenäma utseende;

2. den dolda infästningen gör det möjligt att erhålla den behövliga distansen mellan brädorna och stommens bjälkar vilket säkerställer en kanal för naturlig ventilation samt ett pålitligt skydd för hela konstruktionen;

3. de dolda fästelementen jämnar ut terrassbrädans naturliga skevhet tack vare sammanfogningssättet och den styva fixeringen av brädan på konstruktionens bjälke;

4. den dolda infästningen kompenserar spänningar samt såväl varje enskild terrassbrädas som hela den hopmonterade terrasskonstruktionens säsongsbetingade uppsvällning och rörlighet;

5. de dolda fästelementen gör det möjligt att byta ut trädäckets enstaka brädor ifall de skadats.

Download

Comments are closed.