Projektering

Projektering av offentliga byggnader och bostadshus, lager och produktionslokaler, rekonstruktion, renovering, godkännande av projekt, designerövervakning.

Projektering av hydrotekniska anläggningar för flod och hav – förtöjningsplatser, vågbrytare, kustförstärkningar, infrastrukturobjekt – lager och andra produktionsbyggnader.
Teknisk undersökning, teknisk expertis.

Comments are closed.