• Demontering av byggnader och anlaggningar, markarbeten
  • Byggarbeten, rekonstruktion
  • Tillverkning av fönster, dörrar och glaskonstruktioner
  • Tillverkning av korslimmat trä
  • Tak och fadsystem av aluminium riverclack

OM FÖRETAGET

Byggfirman ALFA HOME bildades den 24 mars 2014 genom att ett antal projekterings-, bygg- och produktionsföretag slogs samman.

Vårt bolags mål är att skapa bekväma och ekologiska bostäder, offentliga hus och övriga byggobjekt som motsvarar de moderna föreställningarna om komfort, hållbarhet och säkerhet för människan och miljön.

 

READ MORE >>