Vecu ēku un būvju demontāža, zemes darbi

Veco ēku un būvju demontāža, izjaukšana, ēku konstrukciju daļēja vai pilnīgi nojaukšana, jaunu konstrukciju un iekārtu montāžas iespēju radīšana.

Ēkas iekšējo nesošo elementu demontāža, starpsienu un apdares materiālu demontāža.
Atkritumu izvešana un utilizācija, teritorijas labiekārtošana.
Darbu izpildes projekts, saskaņošana ar darba aizsardzības inženieri, optimāls risinājums, sociālā atbildība, risku un darbinieku apdrošināšana.

Comments are closed.