Projektēšana

Sabiedrisko un dzīvojamo ēku, noliktavu un ražošanas telpu projektēšana, rekonstrukcija, renovācija, projektu saskaņošana, autoruzraudzība.

Jūras un upju hidraulisko konstrukciju projektēšana: piestātnes, virszemes ostas, piekrastes nocietinājumi, infrastruktūras objekti - noliktavas un citas rūpnieciskās ēkas.
Tehniskā pārbaude, tehniskā ekspertīze.

Comments are closed.